βορδωνάρης

και βουρδωνάρης, ο (AM βουρδωνάριος) [βόρδων]
ημιονηγός, αγωγιάτης.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • βουρδωνάρης — και βορδωνάρης, ο (AM βουρδωνάριος) βλ. βορδωνάρης …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.